Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Suków gmina Daleszyce, świętokrzyskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.39.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 sierpnia 2015r. stwierdzające nieważność uchwały Nr IX/59/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suków IA część 2 na terenie gminy Daleszyce1


2