Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Mójcza gmina Daleszyce, świętokrzyskie


Data ogłoszenia: 2018-02-07 Data wydania: 2018-02-02
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.5.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 lutego 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLI/112/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mójcza I na terenie gminy Daleszyce
Data dodania do bazy: 2018-03-11 15:47:02
Data ogłoszenia: 2015-05-06 Data wydania: 2015-03-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/17/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 marca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mójcza I na terenie gminy Daleszyce
Data dodania do bazy: 2015-07-28 15:39:13
Data ogłoszenia: 2014-12-04 Data wydania: 2014-12-03
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.79.2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3 grudnia 2014r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLIII/71/2014 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 października 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mójcza I na terenie gminy Daleszyce
Data dodania do bazy: 2014-12-09 16:48:34