Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Daleszyce, świętokrzyskie


Data ogłoszenia: 2018-03-08 Data wydania: 2018-01-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLII/6/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce - fragment
Data dodania do bazy: 2018-03-10 13:19:48
Data ogłoszenia: 2018-02-07 Data wydania: 2018-02-02
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.5.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 lutego 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLI/112/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mójcza I na terenie gminy Daleszyce
Data dodania do bazy: 2018-03-11 15:47:02
Data ogłoszenia: 2017-12-20 Data wydania: 2017-12-14
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.54.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXXVIII/76/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 13 listopada 2017r. w sprawie zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce w zakresie wszystkich ustaleń planu (zarówno w tekście jak i na rysunku)
Data dodania do bazy: 2018-03-05 23:28:47
Data ogłoszenia: 2017-12-20 Data wydania: 2017-11-13
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/76/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce
Data dodania do bazy: 2018-03-05 23:28:47
Data ogłoszenia: 2017-12-20 Data wydania: 2017-11-13
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/75/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Słopiec na terenie gminy Daleszyce
Data dodania do bazy: 2018-03-05 23:28:47
Data ogłoszenia: 2016-01-08 Data wydania: 2015-11-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIV/108/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SUKÓW IA część 2 na terenie gminy Daleszyce
Data dodania do bazy: 2016-01-20 21:57:23
Data ogłoszenia: 2015-12-10 Data wydania: 2015-10-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/91/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 października 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kranów - "tereny lasów" na terenie gminy Daleszyce
Data dodania do bazy: 2015-12-14 23:27:32
Data ogłoszenia: 2015-08-21 Data wydania: 2015-06-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/60/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SUKÓW IA część 1 na terenie gminy Daleszyce
Data dodania do bazy: 2015-08-24 12:42:11
Data ogłoszenia: 2015-08-06 Data wydania: 2015-08-04
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.39.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 sierpnia 2015r. stwierdzające nieważność uchwały Nr IX/59/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suków IA część 2 na terenie gminy Daleszyce
Data dodania do bazy: 2015-08-10 13:54:39
Data ogłoszenia: 2015-08-06 Data wydania: 2015-06-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/58/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr VII/30/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SUKÓW II część 1 na terenie gminy Daleszyce
Data dodania do bazy: 2015-08-10 13:54:39