Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat kielecki, świętokrzyskie


Data ogłoszenia: 2018-03-13 Data wydania: 2018-02-05
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLII/379/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Borków I" część "A" na obszarze gminy Pińczów, Chmielnik i Kije, w zakresie dotyczącym gminy Chmielnik
Data dodania do bazy: 2018-03-15 20:35:11
Data ogłoszenia: 2018-03-08 Data wydania: 2018-01-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLII/6/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce - fragment
Data dodania do bazy: 2018-03-10 13:19:48
Data ogłoszenia: 2018-02-07 Data wydania: 2018-02-02
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.3.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 lutego 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXII/303/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kostomłotów Pierwszych „Część Wschodnia” – centrum
Data dodania do bazy: 2018-03-11 15:47:02
Data ogłoszenia: 2018-02-07 Data wydania: 2018-02-02
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.5.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 lutego 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLI/112/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mójcza I na terenie gminy Daleszyce
Data dodania do bazy: 2018-03-11 15:47:02
Data ogłoszenia: 2018-01-08 Data wydania: 2017-11-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIX/347/2017 Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/321/2017 Rady gminy Piekoszów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 2 dla terenów położonych w obrębie Piekoszów p.n.: „Czarny Stok”
Data dodania do bazy: 2018-03-16 17:45:52
Data ogłoszenia: 2017-12-20 Data wydania: 2017-12-14
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.54.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXXVIII/76/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 13 listopada 2017r. w sprawie zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce w zakresie wszystkich ustaleń planu (zarówno w tekście jak i na rysunku)
Data dodania do bazy: 2018-03-05 23:28:47
Data ogłoszenia: 2017-12-20 Data wydania: 2017-11-13
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/76/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce
Data dodania do bazy: 2018-03-05 23:28:47
Data ogłoszenia: 2017-12-20 Data wydania: 2017-11-13
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/75/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Słopiec na terenie gminy Daleszyce
Data dodania do bazy: 2018-03-05 23:28:47
Data ogłoszenia: 2017-07-20 Data wydania: 2017-06-13
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/259/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nr 9 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ćmińsk Kościelny na terenie gminy Miedziana Góra
Data dodania do bazy: 2017-07-25 12:08:21
Data ogłoszenia: 2017-07-20 Data wydania: 2017-06-13
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/258/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nr 11 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Miedziana Góra na terenie gminy Miedziana Góra
Data dodania do bazy: 2017-07-25 12:08:21