Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Daleszyce gmina Daleszyce, świętokrzyskie


Data ogłoszenia: 2018-03-08 Data wydania: 2018-01-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLII/6/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce - fragment
Data dodania do bazy: 2018-03-10 13:19:48
Data ogłoszenia: 2017-12-20 Data wydania: 2017-11-13
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/76/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce
Data dodania do bazy: 2018-03-05 23:28:47
Data ogłoszenia: 2017-12-20 Data wydania: 2017-12-14
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.54.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXXVIII/76/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 13 listopada 2017r. w sprawie zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce w zakresie wszystkich ustaleń planu (zarówno w tekście jak i na rysunku)
Data dodania do bazy: 2018-03-05 23:28:47
Data ogłoszenia: 2014-10-06 Data wydania: 2014-08-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLI/57/2014 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce
Data dodania do bazy: 2014-11-04 17:16:33
Data ogłoszenia: 2011-12-05 Data wydania: 2011-10-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII/71/2011 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany w zmianie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Daleszyce "Daleszyce 2" na obszarze gminy Daleszyce.
Data dodania do bazy: 2011-12-10 14:00:49