Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Niestachów gmina Daleszyce, świętokrzyskie


Data ogłoszenia: 2014-12-04 Data wydania: 2014-10-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIII/72/2014 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 października 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Niestachów Część "A" na terenie gminy Daleszyce
Data dodania do bazy: 2014-12-09 16:48:34
Data ogłoszenia: 2014-12-04 Data wydania: 2014-12-03
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.80.2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3 grudnia 2014r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XLIII/72/2014 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 października 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Niestachów część „A” na terenie gminy Daleszyce
Data dodania do bazy: 2014-12-09 16:48:34
Data ogłoszenia: 2014-10-03 Data wydania: 2014-09-30
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.56.2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 września 2014r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLI/56/2014 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Niestachów część „A” na terenie gminy Daleszyce
Data dodania do bazy: 2014-11-05 23:20:51
Data ogłoszenia: 2014-06-17 Data wydania: 2014-06-04
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.17.2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 czerwca 2014r. stwerdzające nieważność XXXIX/32/2014 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Niestachów część „A” na terenie gminy Daleszyce.
Data dodania do bazy: 2014-06-17 20:55:14
Data ogłoszenia: 2011-08-04 Data wydania: 2011-06-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/44/2011 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu sołectwa Niestachów na obszarze gminy Daleszyce.
Data dodania do bazy: 2011-08-05 14:17:02
Data ogłoszenia: 2011-08-04 Data wydania: 2011-07-19
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.III.4130.53.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 lipca 2011r. stwierdzające nieważność zapisu § 14 ust. 1 pkt 2 lit. „b” uchwały Nr VII/44/2011 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu sołectwa Niestachów na obszarze gminy Daleszyce, poprzez naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego.
Data dodania do bazy: 2011-08-05 14:17:02