Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Niwy gmina Daleszyce, świętokrzyskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.40.2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 1 sierpnia 2014r. stwierdza się nieważność części uchwały Nr XL/43/2014 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwy I na terenie gminy Daleszyce, w zakresie: 1. Wszystkich ustaleń planu (zarówno w tekście jak i na rysunku) dotyczących terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolem MN1 oraz terenów dróg wewnętrznych oznaczonych symbolem KDW1 w odniesieniu do działek nr ewid.: 65/3, 74/2, 97/6, 128, 129, 130, 193, 195/2, 1151/18, 1151/24, 1151/25, 1153/5 i 1159, 2. § 17 ust. 4, § 18 ust. 4, § 20 ust. 4, § 22 ust. 4, § 23 ust. 4 i § 24 ust. 6 uchwały.1


2


3