Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Niestachów gmina Daleszyce, świętokrzyskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.80.2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3 grudnia 2014r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XLIII/72/2014 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 października 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Niestachów część „A” na terenie gminy Daleszyce1


2