Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Niestachów gmina Daleszyce, świętokrzyskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.56.2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 września 2014r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLI/56/2014 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Niestachów część „A” na terenie gminy Daleszyce1


2


3