Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Mójcza gmina Daleszyce, świętokrzyskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.5.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 lutego 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLI/112/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mójcza I na terenie gminy Daleszyce1


2


3