Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Brzechów gmina Daleszyce, świętokrzyskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.88.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 stycznia 2013r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXV/92/2012 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzechów na terenie gminy Daleszyce1


2


3