Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nowa Wieś gmina Poczesna, śląskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.51.2015 Wojewody Śląskiego z dnia 7 sierpnia 2015r. stwierdzające nieważność całości uchwały Rady Gminy Poczesna nr 74/XI/15 z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – strefa VI obejmująca sołectwa: Nowa Wieś z fragmentami sołectwa Wrzosowa1


2


3


4