Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Nowa Wieś gmina Poczesna, śląskie


Data ogłoszenia: 2015-08-13 Data wydania: 2015-08-07
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.51.2015 Wojewody Śląskiego z dnia 7 sierpnia 2015r. stwierdzające nieważność całości uchwały Rady Gminy Poczesna nr 74/XI/15 z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – strefa VI obejmująca sołectwa: Nowa Wieś z fragmentami sołectwa Wrzosowa
Data dodania do bazy: 2015-08-14 09:08:47
Data ogłoszenia: 2015-07-15 Data wydania: 2015-07-02
Tytuł dokumentu: uchwała nr 74/XI/15 Rady Gminy Poczesna z dnia 2 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – strefa VI obejmująca sołectwa: Nowa Wieś z fragmentami sołectwa Wrzosowa
Data dodania do bazy: 2015-07-15 18:04:37
Data ogłoszenia: 2012-11-12 Data wydania: 2012-09-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr 178/XX/12 Rady Gminy Poczesna z dnia 20 września 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowa Wieś - Węzeł ”
Data dodania do bazy: 2012-11-20 09:22:05
Data ogłoszenia: 2011-08-09 Data wydania: 2011-06-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr 73/IX/11 Rady Gminy Poczesna z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wrzosowa-Nowa Wieś"
Data dodania do bazy: 2011-08-17 11:19:47
Data ogłoszenia: 2011-08-05 Data wydania: 2011-07-25
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IF/III/0911/20/11 Wojewody Śląskiego z dnia 25 lipca 2011r. stwierdzające nieważność całości uchwały Rady Gminy Poczesna nr 70/IX/11 z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowa Wieś - Węzeł”
Data dodania do bazy: 2011-08-06 00:15:26