Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Huta Stara B gmina Poczesna, śląskie


Data ogłoszenia: 2015-09-15 Data wydania: 2015-09-08
Tytuł dokumentu: uchwała nr 77/XII/15 Rady Gminy Poczesna z dnia 8 września 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – strefa I obejmująca zasadniczą część sołectwa: Brzeziny Kolonia, Brzeziny Nowe (w tym część miejscowości Sobuczyna) oraz fragment sołectwa Huta Stara B
Data dodania do bazy: 2015-09-21 11:07:23
Data ogłoszenia: 2015-06-12 Data wydania: 2015-05-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr 61/IX/15 Rady Gminy Poczesna z dnia 29 maja 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – strefa I obejmująca zasadniczą część sołectwa: Brzeziny Kolonia, Brzeziny Nowe (w tym część miejscowości Sobuczyna) oraz fragment sołectwa Huta Stara B
Data dodania do bazy: 2015-06-15 07:38:07
Data ogłoszenia: 2015-06-12 Data wydania: 2015-05-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr 62/IX/15 Rady Gminy Poczesna z dnia 29 maja 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – strefa V obejmująca zasadniczą część sołectwa: Wrzosowa oraz fragment sołectwa Huta Stara B
Data dodania do bazy: 2015-06-15 07:38:07
Data ogłoszenia: 2015-05-08 Data wydania: 2015-04-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr 55/VIII/15 Rady Gminy Poczesna z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – strefa IV obejmująca zasadniczą część sołectw: Huta Stara A, Huta Stara B oraz fragment sołectwa Wrzosowa i Brzeziny Kolonia
Data dodania do bazy: 2015-06-08 21:23:16
Data ogłoszenia: 2012-11-12 Data wydania: 2012-09-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr 177/XX/12 Rady Gminy Poczesna z dnia 20 września 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Huta Stara B”
Data dodania do bazy: 2012-11-20 09:22:05
Data ogłoszenia: 2011-07-26 Data wydania: 2011-07-14
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IF/III/0911/14/11 Wojewody Śląskiego z dnia 14 lipca 2011r. stwierdzające nieważność w całości uchwały Rady Gminy Poczesna nr 68/IX/11 z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Huta Stara B”
Data dodania do bazy: 2011-07-26 22:04:45