Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Młynek gmina Poczesna, śląskie


Data ogłoszenia: 2015-07-15 Data wydania: 2015-07-02
Tytuł dokumentu: uchwała nr 73/XI/15 Rady Gminy Poczesna z dnia 2 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – strefa II obejmująca część sołectw: Młynek-Mazury, Brzeziny Kolonia, Huta Stara A, Poczesna, Brzeziny Nowe (w tym fragment miejscowości Sobuczyna)
Data dodania do bazy: 2015-07-15 18:04:37
Data ogłoszenia: 2014-12-17 Data wydania: 2014-12-11
Tytuł dokumentu: uchwała nr 12/II/14 Rady Gminy Poczesna z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – strefa III obejmująca sołectwa: Nierada, Michałów, część sołectwa Młynek-Mazury
Data dodania do bazy: 2014-12-22 14:50:29
Data ogłoszenia: 2014-09-04 Data wydania: 2014-08-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr 317/XXXVI/2014 Rady Gminy Poczesna z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – strefa III obejmująca sołectwa: Nierada, Michałów, część sołectwa Młynek-Mazury
Data dodania do bazy: 2014-09-07 11:59:30
Data ogłoszenia: 2013-09-23 Data wydania: 2013-06-26
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Gl 1527/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie ze skargi Wojewody Śląskiego na uchwałę Rady Gminy Poczesna z dnia 20 września 2012 r. nr 179/XX/12 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:04:01
Data ogłoszenia: 2012-11-12 Data wydania: 2012-09-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr 179/XX/12 Rady Gminy Poczesna z dnia 20 września 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ Młynek ”
Data dodania do bazy: 2012-11-20 09:22:05
Data ogłoszenia: 2011-08-05 Data wydania: 2011-07-25
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IF/III/0911/19/11 Wojewody Śląskiego z dnia 25 lipca 2011r. stwierdzające nieważność całości uchwały Rady Gminy Poczesna nr 69/IX/11 z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Młynek”
Data dodania do bazy: 2011-08-06 00:15:26