Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Brzeziny Nowe gmina Poczesna, śląskie


Data ogłoszenia: 2015-09-15 Data wydania: 2015-09-08
Tytuł dokumentu: uchwała nr 77/XII/15 Rady Gminy Poczesna z dnia 8 września 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – strefa I obejmująca zasadniczą część sołectwa: Brzeziny Kolonia, Brzeziny Nowe (w tym część miejscowości Sobuczyna) oraz fragment sołectwa Huta Stara B
Data dodania do bazy: 2015-09-21 11:07:23
Data ogłoszenia: 2015-07-15 Data wydania: 2015-07-02
Tytuł dokumentu: uchwała nr 73/XI/15 Rady Gminy Poczesna z dnia 2 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – strefa II obejmująca część sołectw: Młynek-Mazury, Brzeziny Kolonia, Huta Stara A, Poczesna, Brzeziny Nowe (w tym fragment miejscowości Sobuczyna)
Data dodania do bazy: 2015-07-15 18:04:37
Data ogłoszenia: 2015-06-12 Data wydania: 2015-05-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr 61/IX/15 Rady Gminy Poczesna z dnia 29 maja 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – strefa I obejmująca zasadniczą część sołectwa: Brzeziny Kolonia, Brzeziny Nowe (w tym część miejscowości Sobuczyna) oraz fragment sołectwa Huta Stara B
Data dodania do bazy: 2015-06-15 07:38:07
Data ogłoszenia: 2012-11-12 Data wydania: 2012-09-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr 175/XX/12 Rady Gminy Poczesna z dnia 20 września 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Brzeziny-Osiedle ”
Data dodania do bazy: 2012-11-20 09:22:05
Data ogłoszenia: 2012-11-12 Data wydania: 2012-10-29
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.51.2012 Wojewody Śląskiego z dnia 29 października 2012r. stwierdzające nieważność całości uchwały Rady Gminy Poczesna Nr 176/XX/12 z dnia 20 września 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Brzeziny – Rekreacja”
Data dodania do bazy: 2012-11-20 09:22:06
Data ogłoszenia: 2011-08-05 Data wydania: 2011-07-25
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IF/III/0911/16/11 Wojewody Śląskiego z dnia 25 lipca 2011r. stwierdzające nieważność całości uchwały Rady Gminy Poczesna nr 66/IX/11 z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Brzeziny - Rekreacja”
Data dodania do bazy: 2011-08-06 00:15:26
Data ogłoszenia: 2011-08-05 Data wydania: 2011-07-25
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IF/III/0911/18/11 Wojewody Śląskiego z dnia 25 lipca 2011r. stwierdzające nieważność całości uchwały Rady Gminy Poczesna nr 67/IX/11 z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Brzeziny - Osiedle”
Data dodania do bazy: 2011-08-06 00:15:26