Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Porąbka gmina Porąbka, śląskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr IF/III/0911/9/11 Wojewody Śląskiego z dnia 6 lipca 2011r. stwierdzające nieważność w części uchwały Rady Gminy Porąbka Nr VII/46/2011 z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania obejmującego tereny położone w rejonie ulicy Mała Puszcza w sołectwie Porąbka1


2