Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Porąbka gmina Porąbka, śląskie


Data ogłoszenia: 2014-09-11 Data wydania: 2014-08-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLI/379/2014 Rady Gminy Porąbka z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów sołectw Porąbka, Czaniec, Bujaków, Kobiernice
Data dodania do bazy: 2014-11-03 16:51:25
Data ogłoszenia: 2013-03-22 Data wydania: 2013-02-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/238/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów sołectw Porąbka, Czaniec, Bujaków
Data dodania do bazy: 2013-03-25 13:39:26
Data ogłoszenia: 2013-01-03 Data wydania: 2012-12-27
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.63.2012 Wojewody Śląskiego z dnia 27 grudnia 2012r. stwierdzające nieważność całości uchwały Rady Gminy Porąbka Nr XX/193/2012 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów sołectw Porąbka, Czaniec, Bujaków
Data dodania do bazy: 2013-01-03 19:11:15
Data ogłoszenia: 2011-11-22 Data wydania: 2011-09-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/77/2011 Rady Gminy Porąbka z dnia 28 września 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone w rejonie ulic: Podlesie w sołectwie Bujaków, Łupkowej, Żywieckiej i Mokrej w sołectwie Kobiernice oraz Beskidzkiej, Kasztanowej, Bosmańskiej i Krakowskiej w sołectwie Porąbka
Data dodania do bazy: 2011-11-25 17:25:48
Data ogłoszenia: 2011-08-11 Data wydania: 2011-05-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/46/2011 Rady Gminy Porąbka z dnia 30 maja 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania obejmującego tereny położone w rejonie ulicy Mała Puszcza w sołectwie Porąbka
Data dodania do bazy: 2011-08-17 11:19:47
Data ogłoszenia: 2011-08-11 Data wydania: 2011-07-06
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IF/III/0911/9/11 Wojewody Śląskiego z dnia 6 lipca 2011r. stwierdzające nieważność w części uchwały Rady Gminy Porąbka Nr VII/46/2011 z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania obejmującego tereny położone w rejonie ulicy Mała Puszcza w sołectwie Porąbka
Data dodania do bazy: 2011-08-17 11:19:47
Data ogłoszenia: 2009-05-12 Data wydania: 2009-03-11
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXVIII/185/09 Rady Gminy Porąbka z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Porąbka
Data dodania do bazy: 2011-07-19 10:06:38