Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Porąbka, śląskie


Data ogłoszenia: 2014-09-11 Data wydania: 2014-08-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLI/379/2014 Rady Gminy Porąbka z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów sołectw Porąbka, Czaniec, Bujaków, Kobiernice
Data dodania do bazy: 2014-11-03 16:51:25
Data ogłoszenia: 2014-09-11 Data wydania: 2014-08-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLI/379/2014 Rady Gminy Porąbka z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów sołectw Porąbka, Czaniec, Bujaków, Kobiernice
Data dodania do bazy: 2014-11-03 16:51:25
Data ogłoszenia: 2014-09-11 Data wydania: 2014-08-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLI/379/2014 Rady Gminy Porąbka z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów sołectw Porąbka, Czaniec, Bujaków, Kobiernice
Data dodania do bazy: 2014-11-03 16:51:25
Data ogłoszenia: 2014-09-11 Data wydania: 2014-08-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLI/379/2014 Rady Gminy Porąbka z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów sołectw Porąbka, Czaniec, Bujaków, Kobiernice
Data dodania do bazy: 2014-11-03 16:51:25
Data ogłoszenia: 2013-03-22 Data wydania: 2013-02-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/238/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów sołectw Porąbka, Czaniec, Bujaków
Data dodania do bazy: 2013-03-25 13:39:26
Data ogłoszenia: 2013-03-22 Data wydania: 2013-02-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/238/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów sołectw Porąbka, Czaniec, Bujaków
Data dodania do bazy: 2013-03-25 13:39:26
Data ogłoszenia: 2013-03-22 Data wydania: 2013-02-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/238/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów sołectw Porąbka, Czaniec, Bujaków
Data dodania do bazy: 2013-03-25 13:39:26
Data ogłoszenia: 2013-01-03 Data wydania: 2012-12-27
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.63.2012 Wojewody Śląskiego z dnia 27 grudnia 2012r. stwierdzające nieważność całości uchwały Rady Gminy Porąbka Nr XX/193/2012 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów sołectw Porąbka, Czaniec, Bujaków
Data dodania do bazy: 2013-01-03 19:11:15
Data ogłoszenia: 2013-01-03 Data wydania: 2012-12-27
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.63.2012 Wojewody Śląskiego z dnia 27 grudnia 2012r. stwierdzające nieważność całości uchwały Rady Gminy Porąbka Nr XX/193/2012 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów sołectw Porąbka, Czaniec, Bujaków
Data dodania do bazy: 2013-01-03 19:11:15
Data ogłoszenia: 2013-01-03 Data wydania: 2012-12-27
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.63.2012 Wojewody Śląskiego z dnia 27 grudnia 2012r. stwierdzające nieważność całości uchwały Rady Gminy Porąbka Nr XX/193/2012 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów sołectw Porąbka, Czaniec, Bujaków
Data dodania do bazy: 2013-01-03 19:11:15