Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Kobiernice gmina Porąbka, śląskie


Data ogłoszenia: 2014-09-11 Data wydania: 2014-08-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLI/379/2014 Rady Gminy Porąbka z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów sołectw Porąbka, Czaniec, Bujaków, Kobiernice
Data dodania do bazy: 2014-11-03 16:51:25
Data ogłoszenia: 2011-11-22 Data wydania: 2011-09-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/76/2011 Rady Gminy Porąbka z dnia 28 września 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie produkcji i usług w sołectwie Kobiernice przy ulicy Bielskiej
Data dodania do bazy: 2011-11-25 17:25:48
Data ogłoszenia: 2011-11-22 Data wydania: 2011-09-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/77/2011 Rady Gminy Porąbka z dnia 28 września 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone w rejonie ulic: Podlesie w sołectwie Bujaków, Łupkowej, Żywieckiej i Mokrej w sołectwie Kobiernice oraz Beskidzkiej, Kasztanowej, Bosmańskiej i Krakowskiej w sołectwie Porąbka
Data dodania do bazy: 2011-11-25 17:25:48
Data ogłoszenia: 2009-05-12 Data wydania: 2009-03-11
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXVIII/185/09 Rady Gminy Porąbka z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Porąbka
Data dodania do bazy: 2011-07-19 10:06:38