Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Szemud gmina Szemud, pomorskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-III.4131.189.2013.WD Wojewody Pomorskiego z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVIII/380/2013 Rady Gminy Szemud z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/465/2006 Rady Gminy Szemud z dnia 25 października 2006r.dotyczącej uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Bedargowo, Bojano, Częstkowo, Dobrzewino, Donimierz, Głazica, Jeleńska Huta, Kamień, Kieleńska Huta, Kielno, Koleczkowo, Kowalewo, Leśno, Łebieńska Huta, Łebno, Przetoczyno, Rębiska, Szemud, Szemudzka Huta. Warzno, Zęblewo gmina Szemud dotyczącej fragmentu wsi Szemud obejmującego cz. działki nr 477/7.1


2