Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Kielno gmina Szemud, pomorskie


Data ogłoszenia: 2015-04-20 Data wydania: 2015-02-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/43/2015 Rady Gminy Szemud z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kielno i Szemud
Data dodania do bazy: 2015-04-23 17:35:35
Data ogłoszenia: 2014-04-15 Data wydania: 2014-02-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr LIII/523/2014 Rady Gminy Szemud z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu wsi Kielno, gmina Szemud
Data dodania do bazy: 2014-04-17 08:45:24
Data ogłoszenia: 2013-12-06 Data wydania: 2013-10-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVI/464/2013 Rady Gminy Szemud z dnia 29 października 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kielno obejmującego działki nr 30/20 - 30/25 w gm. Szemud
Data dodania do bazy: 2013-12-24 14:25:37
Data ogłoszenia: 2013-08-02 Data wydania: 2013-07-31
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-III.4131.201.2013.TM Wojewody Pomorskiego z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr Nr XXXVIII/377/2013 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kielno obejmującego działki nr 30/20 – 30/25 w gminie Szemud.
Data dodania do bazy: 2013-08-22 12:36:15
Data ogłoszenia: 2011-12-29 Data wydania: 2011-10-06
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIV/121/2011 Rady Gminy Szemud z dnia 6 października 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu oznaczonego symbolem 11.149.PU,KS we wsi Kielno
Data dodania do bazy: 2011-12-29 22:02:50
Data ogłoszenia: 2011-12-14 Data wydania: 2011-09-15
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII/101/2011 Rady Gminy Szemud z dnia 15 września 2011r. W sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, zatwierdzonego uchwałą nr LVI/465/2006 Rady Gminy Szemud z dnia 25.10.2006 r. fragmentów wsi Będargowo, Bojanowo, Częstkowo, Dobrzewino, Donimierz, Głazica, Jeleńska Huta, Kamień, Kieleńska Huta, Kielno, Koleczkowo, Kowalewo, Leśno, Łebieńska Huta, Łebno, Przetoczyno, Rębiska, Szemud, Szemudzka Huta, Warzno, Zęblewo w gminie Szemud
Data dodania do bazy: 2011-12-18 23:16:50
Data ogłoszenia: 2011-06-15 Data wydania: 2011-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/39/2011 Rady Gminy Szemud z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/465/2006 Rady Gminy Szemud z dnia 25 października 2006r. dotyczącej uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Bedargowo, Bojano, Częstkowo, Dobrzewino, Donimierz, Głazica, Jeleńska Huta, Kamień, Kieleńska Huta, Kielno, Koleczkowo, Kowalewo, Leśno, Łebieńska Huta, Łebno, Przetoczyno, Rębiska, Szemud, Szemudzka Huta. Warzno, Zęblewo gmina Szemud zmienionej uchwałą nr XLI/376/2009 z dnia 10 listopada 2009.
Data dodania do bazy: 2011-06-15 22:49:22
Data ogłoszenia: 2010-08-17 Data wydania: 2010-07-08
Tytuł dokumentu: uchwała nr LII/497/2010 Rady Gminy Szemud z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, zatwierdzonego uchwałą nr LVI/465/2006 Rady Gminy Szemud z dnia 25.10.2006r fragmenów wsi Będargowo, Bojanowo, Częstkowo, Dobrzewino, Donimierz, Głazica, Jeleńska Huta, Kamien, Kieleńska Huta, Kielno, Koleczkowo, Kowalewo, Leśno, Łebieńska Huta, Łebno, Przetoczyno, Rębiska, Szemud, Szemudzka Huta, Warzno, Zęblewo w gminie Szemud
Data dodania do bazy: 2011-03-12 17:29:00
Data ogłoszenia: 2010-05-27 Data wydania: 2010-01-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIV/412/2010 Rady Gminy Szemud z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Bedargowo, Bojano, Częstkowo, Dobrzewino, Donimierz, Głazica, Jeleńska Huta, Kamień, Kieleńska Huta, Kielno, Koleczkowo, Kowalewo, Leśno, Łebieńska Huta, Łebno, Przetoczyno, Rębiska, Szemud, Szemudzka Huta. Warzno, Zęblewo gmina Szemud. uchwalonego uchwałą Nr LVI/465/2006 Rady Gminy Szemud z dnia 25 października 2006r. w zakresie dotyczącym działki nr 1/44, 2/3 i 2/2 we wsi Kielno
Data dodania do bazy: 2011-05-09 00:46:00
Data ogłoszenia: 2010-05-27 Data wydania: 2010-01-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIV/413/2010 Rady Gminy Szemud z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Bedargowo, Bojano, Częstkowo, Dobrzewino, Donimierz, Głazica, Jeleńska Huta, Kamień, Kieleńska Huta, Kielno, Koleczkowo, Kowalewo, Leśno, Łebieńska Huta, Łebno, Przetoczyno, Rębiska, Szemud, Szemudzka Huta. Warzno, Zęblewo gmina Szemud. uchwalonego uchwałą Nr LVI/465/2006 Rady Gminy Szemud z dnia 25 października 2006r. w zakresie dotyczącym działki nr 461 we wsi Kielno.
Data dodania do bazy: 2011-03-14 19:31:00