Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Bojano gmina Szemud, pomorskie


Data ogłoszenia: 2015-10-19 Data wydania: 2015-09-10
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/107/2015 Rady Gminy Szemud z dnia 10 września 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Bojano i Dobrzewino
Data dodania do bazy: 2015-10-21 23:16:05
Data ogłoszenia: 2014-12-22 Data wydania: 2014-11-13
Tytuł dokumentu: uchwała nr LX/649/2014 Rady Gminy Szemud z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Bojano, Donimierz, Dobrzewino, Warzno, Jeleńska Huta, Szemud
Data dodania do bazy: 2015-01-31 12:00:59
Data ogłoszenia: 2014-12-15 Data wydania: 2014-11-13
Tytuł dokumentu: uchwała nr LX/645/2014 Rady Gminy Szemud z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Bojano i Dobrzewino
Data dodania do bazy: 2014-12-22 14:50:25
Data ogłoszenia: 2014-12-10 Data wydania: 2014-11-13
Tytuł dokumentu: uchwała nr LX/646/2014 Rady Gminy Szemud z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Bojano, Dobrzewino, Przetoczyno
Data dodania do bazy: 2015-01-14 08:14:26
Data ogłoszenia: 2014-05-19 Data wydania: 2014-03-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr LIV/537/2014 Rady Gminy Szemud z dnia 27 marca 2014r. w sprawie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Szemud z dnia 25 października 2006r. nr LVI/465/2006 fragmentów wsi Będargowo, Bojano, Częstkowo, Dobrzewino, Donimierz, Głazica, Jeleńska Huta, Kamień, Kieleńska Huta, Kielno, Koleczkowo, Kowalewo, Leśno, Łebieńska Huta, Łebno, Przetoczyno, Rębiska, Szemud, Szemudzka Huta, Warzno, Zęblewo gmina Szemud, dotyczącej fragmentu wsi Bojano.
Data dodania do bazy: 2014-05-20 08:46:16
Data ogłoszenia: 2014-04-11 Data wydania: 2014-02-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr LIII/522/2014 Rady Gminy Szemud z dnia 27 lutego 2014r. W sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu wsi Bojano, gmina Szemud.
Data dodania do bazy: 2014-04-15 20:15:39
Data ogłoszenia: 2014-04-11 Data wydania: 2014-04-09
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-V.4131.54.2014.KSŁ Wojewody Pomorskiego z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 2. uchwały nr LIII/522/2014 Rady Gminy Szemud z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu wsi Bojano, gmina Szemud
Data dodania do bazy: 2014-04-18 09:00:00
Data ogłoszenia: 2014-04-09 Data wydania: 2014-02-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr LIII/521/2014 Rady Gminy Szemud z dnia 27 lutego 2014r. W sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla framentu wsi Bojano, gmina Szemud.
Data dodania do bazy: 2014-04-17 08:45:24
Data ogłoszenia: 2013-10-10 Data wydania: 2013-08-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLII.445.2013 Rady Gminy Szemud z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Szemud z dnia 25 października 2006r. nr LVI/465/2006 fragmentów wsi Będargowo, Bojano, Częstkowo, Dobrzewino, Donimierz, Głazica, Jeleńska Huta, Kamień, Kieleńska Huta, Kielno, Koleczkowo, Kowalewo, Leśno, Łebieńska Huta, Łebno, Przetoczyno, Rębiska, Szemud, Szemudzka Huta, Warzno, Zęblewo gmina Szemud, dotyczącej fragmentów wsi Bojano.
Data dodania do bazy: 2013-10-28 14:54:47
Data ogłoszenia: 2013-07-23 Data wydania: 2013-07-18
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-III.4131.171.2013.KSŁ Wojewody Pomorskiego z dnia 18 lipca 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVIII/382/2013 Rady Gminy Szemud z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Szemud z dnia 25 października 2006 r. nr LVI/465/2006 fragmentów wsi Będargowo, Bojano, Częstkowo, Dobrzewino, Donimierz, Głazica, Jeleńska Huta, Kamień, Kieleńska Huta, Kielno, Koleczkowo, Kowalewo, Leśno, Łebieńska Huta, Łebno, Przetoczyno, Rębiska, Szemud, Szemudzka Huta, Warzno, Zęblewo gmina Szemud, dotyczącej fragmentów wsi Bojano.
Data dodania do bazy: 2013-08-22 12:36:15