Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Szemud gmina Szemud, pomorskie


Data ogłoszenia: 2015-04-20 Data wydania: 2015-02-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/43/2015 Rady Gminy Szemud z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kielno i Szemud
Data dodania do bazy: 2015-04-23 17:35:35
Data ogłoszenia: 2015-02-03 Data wydania: 2014-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy Szemud z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów wsi Kamień i wsi Szemud w gminie Szemud.
Data dodania do bazy: 2015-04-25 10:39:41
Data ogłoszenia: 2014-12-22 Data wydania: 2014-11-13
Tytuł dokumentu: uchwała nr LX/649/2014 Rady Gminy Szemud z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Bojano, Donimierz, Dobrzewino, Warzno, Jeleńska Huta, Szemud
Data dodania do bazy: 2015-01-31 12:00:59
Data ogłoszenia: 2013-10-01 Data wydania: 2013-08-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLII.440.2013 Rady Gminy Szemud z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Szemud z dnia 25 października 2006r. nr LVI/465/2006 fragmentów wsi Będargowo, Bojano, Częstkowo, Dobrzewino, Donimierz, Głazica, Jeleńska Huta, Kamień, Kieleńska Huta, Kielno, Koleczkowo, Kowalewo, Leśno, Łebieńska Huta, Łebno, Przetoczyno, Rębiska, Szemud, Szemudzka Huta, Warzno, Zęblewo gmina Szemud, dotyczącej fragmentów wsi Donimierz i Szemud.
Data dodania do bazy: 2013-10-05 11:44:42
Data ogłoszenia: 2013-09-25 Data wydania: 2013-08-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLII.439.2013 Rady Gminy Szemud z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/465/2006 Rady Gminy Szemud z dnia 25 października 2006r. dotyczącej uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Bedargowo, Bojano, Częstkowo, Dobrzewino, Donimierz, Głazica, Jeleńska Huta, Kamień, Kieleńska Huta, Kielno, Koleczkowo, Kowalewo, Leśno, Łebieńska Huta, Łebno, Przetoczyno, Rębiska, Szemud, Szemudzka Huta. Warzno, Zęblewo gmina Szemud dotyczącej fragmentu wsi Szemud obejmującego cz. działki nr 477/7
Data dodania do bazy: 2013-09-25 22:15:33
Data ogłoszenia: 2013-08-05 Data wydania: 2013-05-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/381/2013 Rady Gminy Szemud z dnia 23 maja 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Szemud obejmującego cz. działki nr 459/1 w gm. Szemud
Data dodania do bazy: 2013-08-22 12:36:15
Data ogłoszenia: 2013-07-30 Data wydania: 2013-07-25
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-III.4131.189.2013.WD Wojewody Pomorskiego z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVIII/380/2013 Rady Gminy Szemud z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/465/2006 Rady Gminy Szemud z dnia 25 października 2006r.dotyczącej uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Bedargowo, Bojano, Częstkowo, Dobrzewino, Donimierz, Głazica, Jeleńska Huta, Kamień, Kieleńska Huta, Kielno, Koleczkowo, Kowalewo, Leśno, Łebieńska Huta, Łebno, Przetoczyno, Rębiska, Szemud, Szemudzka Huta. Warzno, Zęblewo gmina Szemud dotyczącej fragmentu wsi Szemud obejmującego cz. działki nr 477/7.
Data dodania do bazy: 2013-08-22 12:36:15
Data ogłoszenia: 2013-07-23 Data wydania: 2013-05-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/383/2013 Rady Gminy Szemud z dnia 23 maja 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Szemud z dnia 25 października 2006r. nr LVI/465/2006 fragmentów wsi Będargowo, Bojano, Częstkowo, Dobrzewino, Donimierz, Głazica, Jeleńska Huta, Kamień, Kieleńska Huta, Kielno, Koleczkowo, Kowalewo, Leśno, Łebieńska Huta, Łebno, Przetoczyno, Rębiska, Szemud, Szemudzka Huta, Warzno, Zęblewo gmina Szemud, dotyczącej fragmentów wsi Szemud.
Data dodania do bazy: 2013-08-22 12:36:15
Data ogłoszenia: 2013-07-23 Data wydania: 2013-07-17
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-III.4131.174.2013.KSŁ Wojewody Pomorskiego z dnia 17 lipca 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXVIII/386/2013 Rady Gminy Szemud z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Szemud z dnia 25 października 2006 r. nr LVI/465/2006 fragmentów wsi Będargowo, Bojano, Częstkowo, Dobrzewino, Donimierz, Głazica, Jeleńska Huta, Kamień, Kieleńska Huta, Kielno, Koleczkowo, Kowalewo, Leśno, Łebieńska Huta, Łebno, Przetoczyno, Rębiska, Szemud, Szemudzka Huta, Warzno, Zęblewo gmina Szemud, dotyczącej fragmentów wsi Donimierz i Szemud.
Data dodania do bazy: 2013-08-22 12:36:15
Data ogłoszenia: 2013-07-23 Data wydania: 2013-07-18
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-III.4131.168.2013.KG Wojewody Pomorskiego z dnia 18 lipca 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 3. uchwały nr XXXVIII/383/2013 Rady Gminy Szemud z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Szemud z dnia 25 października 2006 r. nr LVI/465/2006 fragmentów wsi Będargowo, Bojano, Częstkowo, Dobrzewino, Donimierz, Głazica, Jeleńska Huta, Kamień, Kieleńska Huta, Kielno, Koleczkowo, Kowalewo, Leśno, Łebieńska Huta, Łebno, Przetoczyno, Rębiska, Szemud, Szemudzka Huta, Warzno, Zęblewo gm. Szemud, dotyczącej fragmentów wsi Szemud w zakresie kart terenu oznaczonych symbolami 1.1 U i 1.3 KDW.
Data dodania do bazy: 2013-08-22 12:36:15