Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Przetoczyno gmina Szemud, pomorskie


Data ogłoszenia: 2014-12-10 Data wydania: 2014-11-13
Tytuł dokumentu: uchwała nr LX/646/2014 Rady Gminy Szemud z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Bojano, Dobrzewino, Przetoczyno
Data dodania do bazy: 2015-01-14 08:14:26
Data ogłoszenia: 2013-12-18 Data wydania: 2013-10-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVI/467/2013 Rady Gminy Szemud z dnia 29 października 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Przetoczyno obejmującego część działki nr 410 w gm. Szemud
Data dodania do bazy: 2013-12-28 12:55:25
Data ogłoszenia: 2013-11-18 Data wydania: 2013-10-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVI/463/2013 Rady Gminy Szemud z dnia 29 października 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Szemud z dnia 25 października 2006r. nr LVI/465/2006 fragmentów wsi Będargowo, Bojano, Częstkowo, Dobrzewino, Donimierz, Głazica, Jeleńska Huta, Kamień, Kieleńska Huta, Kielno, Koleczkowo, Kowalewo, Leśno, Łebieńska Huta, Łebno, Przetoczyno, Rębiska, Szemud, Szemudzka Huta, Warzno, Zęblewo gmina Szemud, w zakresie dotyczącym działki nr 217/3 we wsi Przetoczyno w gm. Szemud
Data dodania do bazy: 2013-11-25 22:30:54
Data ogłoszenia: 2013-08-01 Data wydania: 2013-08-01
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-III.4131.192.2013.KG Wojewody Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVIII/376/2013 Rady Gminy Szemud z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Przetoczyno obejmującego działkę nr 63/5 w gm. Szemud.
Data dodania do bazy: 2013-08-22 12:36:15
Data ogłoszenia: 2013-02-12 Data wydania: 2013-02-05
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-III.4131.9.2013.KSŁ Wojewody Pomorskiego z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały XXXII/312/2012 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 27.12.2012 R G Szemud
Data dodania do bazy: 2013-02-15 20:13:34
Data ogłoszenia: 2011-12-14 Data wydania: 2011-09-15
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII/101/2011 Rady Gminy Szemud z dnia 15 września 2011r. W sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, zatwierdzonego uchwałą nr LVI/465/2006 Rady Gminy Szemud z dnia 25.10.2006 r. fragmentów wsi Będargowo, Bojanowo, Częstkowo, Dobrzewino, Donimierz, Głazica, Jeleńska Huta, Kamień, Kieleńska Huta, Kielno, Koleczkowo, Kowalewo, Leśno, Łebieńska Huta, Łebno, Przetoczyno, Rębiska, Szemud, Szemudzka Huta, Warzno, Zęblewo w gminie Szemud
Data dodania do bazy: 2011-12-18 23:16:50
Data ogłoszenia: 2011-06-15 Data wydania: 2011-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/39/2011 Rady Gminy Szemud z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/465/2006 Rady Gminy Szemud z dnia 25 października 2006r. dotyczącej uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Bedargowo, Bojano, Częstkowo, Dobrzewino, Donimierz, Głazica, Jeleńska Huta, Kamień, Kieleńska Huta, Kielno, Koleczkowo, Kowalewo, Leśno, Łebieńska Huta, Łebno, Przetoczyno, Rębiska, Szemud, Szemudzka Huta. Warzno, Zęblewo gmina Szemud zmienionej uchwałą nr XLI/376/2009 z dnia 10 listopada 2009.
Data dodania do bazy: 2011-06-15 22:49:22
Data ogłoszenia: 2010-08-17 Data wydania: 2010-07-08
Tytuł dokumentu: uchwała nr LII/497/2010 Rady Gminy Szemud z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, zatwierdzonego uchwałą nr LVI/465/2006 Rady Gminy Szemud z dnia 25.10.2006r fragmenów wsi Będargowo, Bojanowo, Częstkowo, Dobrzewino, Donimierz, Głazica, Jeleńska Huta, Kamien, Kieleńska Huta, Kielno, Koleczkowo, Kowalewo, Leśno, Łebieńska Huta, Łebno, Przetoczyno, Rębiska, Szemud, Szemudzka Huta, Warzno, Zęblewo w gminie Szemud
Data dodania do bazy: 2011-03-12 17:29:00
Data ogłoszenia: 2010-05-27 Data wydania: 2010-01-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIV/421/2010 Rady Gminy Szemud z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Bedargowo, Bojano, Częstkowo, Dobrzewino, Donimierz, Głazica, Jeleńska Huta, Kamień, Kieleńska Huta, Kielno, Koleczkowo, Kowalewo, Leśno, Łebieńska Huta, Łebno, Przetoczyno, Rębiska, Szemud, Szemudzka Huta. Warzno, Zęblewo gmina Szemud. uchwalonego uchwałą Nr LVI/465/2006 Rady Gminy Szemud z dnia 25 października 2006r. w zakresie dotyczącym działki nr 217/3 we wsi Przetoczyno
Data dodania do bazy: 2011-05-06 18:58:00
Data ogłoszenia: 2009-12-08 Data wydania: 2009-11-10
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLI/376/2009 Rady Gminy Szemud z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/465/2006 Rady Gminy Szemud z dnia 25 października 2006r. dotyczącej uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Bedargowo, Bojano, Częstkowo, Dobrzewino, Donimierz, Głazica, Jeleńska Huta, Kamień, Kieleńska Huta, Kielno, Koleczkowo, Kowalewo, Leśno, Łebieńska Huta, Łebno, Przetoczyno, Rębiska, Szemud, Szemudzka Huta. Warzno, Zęblewo gmina Szemud
Data dodania do bazy: 2011-06-08 00:45:00