Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Koleczkowo gmina Szemud, pomorskie


Data ogłoszenia: 2014-12-18 Data wydania: 2014-11-13
Tytuł dokumentu: uchwała nr LX/648/2014 Rady Gminy Szemud z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Koleczkowo
Data dodania do bazy: 2014-12-22 14:50:25
Data ogłoszenia: 2014-04-15 Data wydania: 2014-02-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr LIII/524/2014 Rady Gminy Szemud z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu wsi Koleczkowo, gmina Szemud
Data dodania do bazy: 2014-04-17 08:45:24
Data ogłoszenia: 2013-10-01 Data wydania: 2013-08-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLII.443.2013 Rady Gminy Szemud z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Szemud z dnia 25 października 2006r. nr LVI/465/2006 fragmentów wsi Będargowo, Bojano, Częstkowo, Dobrzewino, Donimierz, Głazica, Jeleńska Huta, Kamień, Kieleńska Huta, Kielno, Koleczkowo, Kowalewo, Leśno, Łebieńska Huta, Łebno, Przetoczyno, Rębiska, Szemud, Szemudzka Huta, Warzno, Zęblewo gmina Szemud, dotyczącej fragmentu wsi Koleczkowo.
Data dodania do bazy: 2013-10-05 11:44:42
Data ogłoszenia: 2013-07-17 Data wydania: 2013-07-15
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-III.4131.164.2013.TM Wojewody Pomorskiego z dnia 15 lipca 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXVIII/385/2013 Rady Gminy Szemud z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Szemud z dnia 25 października 2006 r. nr LVI/465/2006 fragmentów wsi Będargowo, Bojano, Częstkowo, Dobrzewino, Donimierz, Głazica, Jeleńska Huta, Kamień, Kieleńska Huta, Kielno, Koleczkowo, Kowalewo, Leśno, Łebieńska Huta, Łebno, Przetoczyno, Rębiska, Szemud, Szemudzka Huta, Warzno, Zęblewo gm. Szemud, dotyczącej fragmentu wsi Koleczkowo.
Data dodania do bazy: 2013-08-22 12:36:15
Data ogłoszenia: 2011-12-14 Data wydania: 2011-09-15
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII/101/2011 Rady Gminy Szemud z dnia 15 września 2011r. W sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, zatwierdzonego uchwałą nr LVI/465/2006 Rady Gminy Szemud z dnia 25.10.2006 r. fragmentów wsi Będargowo, Bojanowo, Częstkowo, Dobrzewino, Donimierz, Głazica, Jeleńska Huta, Kamień, Kieleńska Huta, Kielno, Koleczkowo, Kowalewo, Leśno, Łebieńska Huta, Łebno, Przetoczyno, Rębiska, Szemud, Szemudzka Huta, Warzno, Zęblewo w gminie Szemud
Data dodania do bazy: 2011-12-18 23:16:50
Data ogłoszenia: 2011-12-14 Data wydania: 2011-09-15
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII/102/2011 Rady Gminy Szemud z dnia 15 września 2011r. W sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennegofragmentu wsi Głazica i wsi Koleczkowow gminie Szemud
Data dodania do bazy: 2011-12-18 23:16:50
Data ogłoszenia: 2011-06-15 Data wydania: 2011-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/39/2011 Rady Gminy Szemud z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/465/2006 Rady Gminy Szemud z dnia 25 października 2006r. dotyczącej uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Bedargowo, Bojano, Częstkowo, Dobrzewino, Donimierz, Głazica, Jeleńska Huta, Kamień, Kieleńska Huta, Kielno, Koleczkowo, Kowalewo, Leśno, Łebieńska Huta, Łebno, Przetoczyno, Rębiska, Szemud, Szemudzka Huta. Warzno, Zęblewo gmina Szemud zmienionej uchwałą nr XLI/376/2009 z dnia 10 listopada 2009.
Data dodania do bazy: 2011-06-15 22:49:22
Data ogłoszenia: 2010-08-17 Data wydania: 2010-07-08
Tytuł dokumentu: uchwała nr LII/497/2010 Rady Gminy Szemud z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, zatwierdzonego uchwałą nr LVI/465/2006 Rady Gminy Szemud z dnia 25.10.2006r fragmenów wsi Będargowo, Bojanowo, Częstkowo, Dobrzewino, Donimierz, Głazica, Jeleńska Huta, Kamien, Kieleńska Huta, Kielno, Koleczkowo, Kowalewo, Leśno, Łebieńska Huta, Łebno, Przetoczyno, Rębiska, Szemud, Szemudzka Huta, Warzno, Zęblewo w gminie Szemud
Data dodania do bazy: 2011-03-12 17:29:00
Data ogłoszenia: 2010-05-27 Data wydania: 2010-01-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIV/418/2010 Rady Gminy Szemud z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Bedargowo, Bojano, Częstkowo, Dobrzewino, Donimierz, Głazica, Jeleńska Huta, Kamień, Kieleńska Huta, Kielno, Koleczkowo, Kowalewo, Leśno, Łebieńska Huta, Łebno, Przetoczyno, Rębiska, Szemud, Szemudzka Huta. Warzno, Zęblewo gmina Szemud. uchwalonego uchwałą Nr LVI/465/2006 Rady Gminy Szemud z dnia 25 października 2006r. w zakresie dotyczącym działki nr 244/23 we wsi Koleczkowo
Data dodania do bazy: 2011-03-04 21:52:00
Data ogłoszenia: 2010-05-27 Data wydania: 2010-01-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIV/416/2010 Rady Gminy Szemud z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Bedargowo, Bojano, Częstkowo, Dobrzewino, Donimierz, Głazica, Jeleńska Huta, Kamień, Kieleńska Huta, Kielno, Koleczkowo, Kowalewo, Leśno, Łebieńska Huta, Łebno, Przetoczyno, Rębiska, Szemud, Szemudzka Huta. Warzno, Zęblewo gmina Szemud. uchwalonego uchwałą Nr LVI/465/2006 Rady Gminy Szemud z dnia 25 października 2006r. w zakresie dotyczącym działki nr 216/4 i części działki nr 493 położonej w Koleczkowie
Data dodania do bazy: 2011-05-10 20:50:00