Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Koleczkowo gmina Szemud, pomorskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-III.4131.164.2013.TM Wojewody Pomorskiego z dnia 15 lipca 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXVIII/385/2013 Rady Gminy Szemud z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Szemud z dnia 25 października 2006 r. nr LVI/465/2006 fragmentów wsi Będargowo, Bojano, Częstkowo, Dobrzewino, Donimierz, Głazica, Jeleńska Huta, Kamień, Kieleńska Huta, Kielno, Koleczkowo, Kowalewo, Leśno, Łebieńska Huta, Łebno, Przetoczyno, Rębiska, Szemud, Szemudzka Huta, Warzno, Zęblewo gm. Szemud, dotyczącej fragmentu wsi Koleczkowo.1


2