Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Łopuszna gmina Nowy Targ, małopolskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXXV/362/2014 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 27 maja 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Targ w terenach przeznaczonych do zainwestowania – obszar Łopuszna 12A, 12B, w południowo-wschodniej części wsi Łopuszna, w rejonie dz. ew. nr 926/161


2


3


4


5


6


7


8


9