Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Łopuszna gmina Nowy Targ, małopolskie


Data ogłoszenia: 2014-06-09 Data wydania: 2014-05-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/362/2014 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 27 maja 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Targ w terenach przeznaczonych do zainwestowania – obszar Łopuszna 12A, 12B, w południowo-wschodniej części wsi Łopuszna, w rejonie dz. ew. nr 926/16
Data dodania do bazy: 2014-06-12 07:34:21
Data ogłoszenia: 2014-04-23 Data wydania: 2014-04-08
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIV/349/2014 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 8 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Targ w terenach przeznaczonych do zainwestowania – obszar Łopuszna 12A, 12B, w obrębie dz. ew. nr: 90/11 położonej w miejscowości Łopuszna
Data dodania do bazy: 2014-04-28 09:03:47