Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Waksmund gmina Nowy Targ, małopolskie


Data ogłoszenia: 2013-10-07 Data wydania: 2013-09-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/295/2013 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 27 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Targ w terenach przeznaczonych do zainwestowania – obszar Waksmund 20A, 20B”, przyjętego uchwałą Nr IX/91/07 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 29 października 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 154/08, poz. 932 z dnia 5 marca 2008 r.) i zmienionego uchwałą Nr XL/422/10 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 4 listopada 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 596, poz. 4696 z dnia 22 listopada 2010 r.) oraz uchwałą Nr XV/136/2012 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 10 maja 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego poz. 2469 z dnia 18 maja 2012 r.)
Data dodania do bazy: 2013-10-28 14:54:33
Data ogłoszenia: 2012-05-18 Data wydania: 2012-05-10
Tytuł dokumentu: uchwała nr XV/136/2012 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 10 maja 2012r. w sprawie uchwalenia ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Waksmund 2”
Data dodania do bazy: 2012-05-21 10:03:54
Data ogłoszenia: 2010-11-22 Data wydania: 2010-11-04
Tytuł dokumentu: uchwała nr XL/422/10 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze Waksmund 20A, 20B”
Data dodania do bazy: 2011-06-07 21:49:00