Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Ostrowsko gmina Nowy Targ, małopolskie


Data ogłoszenia: 2014-06-09 Data wydania: 2014-05-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/361/2014 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 27 maja 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Targ w terenach przeznaczonych do zainwestowania – obszar Ostrowsko 16A, 16B, w obrębie dz. ew. nr: 236/3, 1236/5, 1236/7, 1236/8, 1237/2, 1237/4, 1237/5 i 1240/3 położonych w miejscowości Ostrowsko
Data dodania do bazy: 2014-06-12 07:34:21