Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Pyzówka gmina Nowy Targ, małopolskie


Data ogłoszenia: 2014-08-18 Data wydania: 2014-07-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/403/2014 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Targ w terenach przeznaczonych do zainwestowania – obszar Pyzówka 17, przyjętego uchwałą nr IX/88/07 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 29 października 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego nr 151/08, poz. 929 z dnia 5 marca 2008 r.)” i zmienionego uchwałą nr XXVIII/296/2013 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 27 września 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2013r., poz. 5860)
Data dodania do bazy: 2014-08-18 22:04:23
Data ogłoszenia: 2013-10-07 Data wydania: 2013-09-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/296/2013 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 27 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Targ w terenach przeznaczonych do zainwestowania – obszar Pyzówka 17, przyjętego uchwałą Nr IX/88/07 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 29 października 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego nr 151/08, poz. 929 z dnia 5 marca 2008 r.)”
Data dodania do bazy: 2013-10-28 14:54:33