Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Szlembark gmina Nowy Targ, małopolskie


Data ogłoszenia: 2012-09-26 Data wydania: 2012-09-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVIII/179/2012 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 18 września 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Targ w terenach przeznaczonych do zainwestowania – obszar Szlembark 19, w obrębie dz. ew. nr: 1128, 1129, 1125/2
Data dodania do bazy: 2012-10-01 16:30:05