Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Klikuszowa gmina Nowy Targ, małopolskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXXIV/350/2014 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 8 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Targ w terenach przeznaczonych do zainwestowania – obszar Klikuszowa 06, w obrębie dz. ew. nr: 1618/4, 1618/5, 1619/4, 1619/5, 1621, 1627 oraz części dz. ew. nr 1752, położonych w miejscowości Klikuszowa1


2


3


4


5


6


7


8


9