Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Klikuszowa gmina Nowy Targ, małopolskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXVII/286/2013 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Targ w terenach przeznaczonych do zainwestowania – obszar Klikuszowa 06, w obrębie części dz. nr ew.: 3326/1, 3334/3, 3334/4, 3373/1, 3373/2, 3379/2, 3379/1, 3378/7, 3378/8, 3378/9, 3378/11.1


2


3


4


5


6


7


8


9