Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Skokowa gmina Prusice, dolnośląskie

Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.874.2011.LF Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 lipca 2011r. stwierdzające nieważność § 7 ust. 1 we fragmencie „w której obowiązują następujące ustalenia: 1) przed uzyskaniem pozwolenia na budowę ustala się wymóg uzyskania wytycznych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, co do konieczności prowadzenia prac ziemnych za pozwoleniem konserwatorskim na prowadzenie prac ziemnych; 2) w zakresie określonym w wytycznych, o których mowa w pkt 1 obowiązuje uzyskanie pozwolenia na prace archeologiczne i wykopaliskowe; 3) prowadzenie nadzoru archeologicznego przez uprawnionego archeologa, odbywa się na koszt inwestora”, § 10 ust. 3 pkt 10 oraz § 10 ust. 4 uchwały nr XII/65/11 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 412, położonej we wsi Skokowa.

Szczegóły dokumentu:

rodzaj dokumentu nr dokumentu
rozstrzygnięcie nadzorcze NK-N.4131.874.2011.LF

Daty:

data ogłoszenia data wydania data dodania do bazy
2011-07-18 2011-07-13 2011-07-18 17:56:05

Dane organu wydającego:

organ wydający województwo powiat miasto / gmina
Wojewoda dolnośląskie

Źródło dokumentu:

nazwa publikacji rok numer pozycja
Dziennik Urzędowy Województwa 2011 150 2578

Dokument dotyczy następujących miejscowości:

lp. województwo powiat gmina miejscowość rodzaj miej.
1 dolnośląskie trzebnicki Prusice Skokowa wieś