Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krościna Mała gmina Prusice, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2012-08-07 Data wydania: 2012-06-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/211/12 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krościna Mała
Data dodania do bazy: 2012-08-12 17:29:09
Data ogłoszenia: 2012-08-07 Data wydania: 2012-08-02
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N11.4131.741.2012.AS2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 sierpnia 2012r. stwierdzające nieważność § 10 pkt 1 i 2, § 11 ust. 2 pkt 3 lit. h oraz § 14 pkt 2 uchwały Rady Miasta i Gminy Prusice Nr XXXVI/211/12 z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krościna Mała.
Data dodania do bazy: 2012-08-12 17:29:09