Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Pawłów Trzebnicki gmina Prusice, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2012-08-02 Data wydania: 2012-03-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/174/12 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 21 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 111/8 położonej w obrębie wsi Pawłów Trzebnicki
Data dodania do bazy: 2012-08-04 22:34:27
Data ogłoszenia: 2012-08-02 Data wydania: 2012-06-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/212/12 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 111/8 położonej w obrębie wsi Pawłów Trzebnicki
Data dodania do bazy: 2012-08-04 22:34:27
Data ogłoszenia: 2012-08-02 Data wydania: 2012-07-30
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N11.4131.742.2012.AS2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 lipca 2012r. stwierdzające nieważność § 5 ust. 3 pkt. 5 oraz § 7 ust. 1 pkt. 4 lit. b we fragmencie drogi „1 KDL i 2 KDL oraz” uchwały Rady Miasta i Gminy Prusice Nr XXXVI/212/12 z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 111/8 położonej w obrębie wsi Pawłow Trzebnicki.
Data dodania do bazy: 2012-08-04 22:34:27