Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Skokowa gmina Prusice, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2017-04-28 Data wydania: 2017-04-19
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.112.3.2017.MC2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. stwierdzające nieważność §3 ust. 1 pkt 3 we fragmencie: „dopuszcza się realizację przeznaczenia dopuszczalnego, jako jedynego na działce oraz wyprzedzająco przed przeznaczeniem podstawowym”, §5 pkt 2 lit. a we fragmencie: „zabudowa zagrodowa w gospodarstwie rolnym”, § 12 pkt 5 lit. b, §16 pkt 11 lit. b, §17 pkt 1 lit. b oraz pkt 2 lit. b uchwały nr XLIV/277/17 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części północnej wsi Skokowa
Data dodania do bazy: 2017-04-29 13:07:34
Data ogłoszenia: 2017-03-16 Data wydania: 2017-03-10
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIV/277/17 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części północnej wsi Skokowa
Data dodania do bazy: 2017-03-22 08:42:52
Data ogłoszenia: 2016-01-07 Data wydania: 2015-12-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/138/15 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części wsi Skokowa
Data dodania do bazy: 2016-01-20 21:57:22
Data ogłoszenia: 2012-12-03 Data wydania: 2012-09-07
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIX/238/12 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 7 września 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Skokowa, uchwalonego Uchwałą Rady Miasta i Gminy Prusice nr LI/300/05 z dnia 21 marca 2005 roku, zmienionego Uchwałą Rady Miasta i Gminy Prusice nr XXVII/187/08 z dnia 21 kwietnia 2008 roku
Data dodania do bazy: 2012-12-04 10:20:35
Data ogłoszenia: 2011-07-18 Data wydania: 2011-06-08
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII/65/11 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 412, położonej we wsi Skokowa
Data dodania do bazy: 2011-07-18 17:56:05
Data ogłoszenia: 2011-07-18 Data wydania: 2011-07-13
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.874.2011.LF Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 lipca 2011r. stwierdzające nieważność § 7 ust. 1 we fragmencie „w której obowiązują następujące ustalenia: 1) przed uzyskaniem pozwolenia na budowę ustala się wymóg uzyskania wytycznych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, co do konieczności prowadzenia prac ziemnych za pozwoleniem konserwatorskim na prowadzenie prac ziemnych; 2) w zakresie określonym w wytycznych, o których mowa w pkt 1 obowiązuje uzyskanie pozwolenia na prace archeologiczne i wykopaliskowe; 3) prowadzenie nadzoru archeologicznego przez uprawnionego archeologa, odbywa się na koszt inwestora”, § 10 ust. 3 pkt 10 oraz § 10 ust. 4 uchwały nr XII/65/11 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 412, położonej we wsi Skokowa.
Data dodania do bazy: 2011-07-18 17:56:05
Data ogłoszenia: 2010-11-30 Data wydania: 2010-11-05
Tytuł dokumentu: uchwała nr LXVII/486/10 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXIII/456/10 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 23 lipca 2010 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Skokowa uchwalonego uchwałą Rady Miasta i Gminy Prusice nr LI/300/05 z dnia 21 marca 2005 r.
Data dodania do bazy: 2011-03-30 21:25:00
Data ogłoszenia: 2010-10-25 Data wydania: 2010-07-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr LXIII/456/10 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 23 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Skokowa, uchwalonego uchwałą Rady Miasta i Gminy Prusice nr LI/300/05 z dnia 21.03.2005 r.
Data dodania do bazy: 2011-05-17 19:54:00
Data ogłoszenia: 2009-12-17 Data wydania: 2009-09-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr L/364/09 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 28 września 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Skokowa, uchwalonego uchwałą Rady Miasta i Gminy Prusice nr LI/300/05 z dnia 21.03.2005 r.
Data dodania do bazy: 2011-05-02 18:26:00