Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Prusice gmina Prusice, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2018-03-09 Data wydania: 2018-03-08
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.164.3.2018.KW Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 marca 2018 r. stwierdzające nieważność § 5 ust. 7 pkt 1 lit. a, lit. b i lit. c we fragmentach „budowlanej” uchwały nr XXXIV/388/2018 Rady Gminy Złotoryja z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 645/46, 640/46, 644/46, 643/46, 639/46 w obrębie Prusice
Data dodania do bazy: 2018-03-11 15:47:01
Data ogłoszenia: 2017-07-26 Data wydania: 2017-07-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr LII/332/17 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 150/54 i 150/56 położonych w mieście Prusice
Data dodania do bazy: 2017-07-31 22:35:07
Data ogłoszenia: 2017-07-26 Data wydania: 2017-07-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr LII/333/17 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 217/3 położonej w mieście Prusice
Data dodania do bazy: 2017-07-31 22:35:07
Data ogłoszenia: 2017-07-26 Data wydania: 2017-07-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr LII/334/17 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 510/9 i 511/19 oraz części działek nr 764/2 i 707/5 położonych w obrębie miasta Prusice
Data dodania do bazy: 2017-07-31 22:35:07
Data ogłoszenia: 2017-07-26 Data wydania: 2017-07-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr LII/335/17 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 527/14 położonej w mieście Prusice
Data dodania do bazy: 2017-07-31 22:35:07
Data ogłoszenia: 2015-10-19 Data wydania: 2014-12-16
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 564/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2014r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na § 3 ust. 1 pkt 5, § 3 ust. 1 pkt 8, § 3 ust. 2 pkt 3, § 4 pkt 12, § 10, § 14 ust. 1 pkt 1 i 2, § 14 ust. 2 pkt 1 i 2 i § 28 oraz załącznik graficzny nr 1 w zakresie przeznaczenia terenu 1 ZC i 2 ZC uchwały Rady Miasta i Gminy Prusice nr LXV/435/13 z dnia 18 grudnia 2013 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części zachodniej miasta Prusice
Data dodania do bazy: 2015-11-16 18:54:13
Data ogłoszenia: 2014-06-27 Data wydania: 2014-06-25
Tytuł dokumentu: obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 czerwca 2014r. o sprostowaniu błędu w uchwale Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 18 grudnia 2013 r. nr LXV/435/13 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części zachodniej miasta Prusice
Data dodania do bazy: 2014-07-07 09:09:35
Data ogłoszenia: 2014-05-20 Data wydania: 2014-03-05
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 4/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 5 marca 2014r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 19 października 2012 r. nr XLI/249/12 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Prusicach w rejonie ulicy Północnej
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:02:08
Data ogłoszenia: 2014-01-02 Data wydania: 2013-12-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr LXV/435/13 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części zachodniej miasta Prusice
Data dodania do bazy: 2014-01-15 20:47:39
Data ogłoszenia: 2013-10-09 Data wydania: 2013-07-09
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 372/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 9 lipca 2013r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miasta i Gminy Prusice Nr XLII/261/12 z dnia 28 listopada 2012 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Prusice-część północna
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:03:30