Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Prusice gmina Prusice, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr LII/332/17 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 150/54 i 150/56 położonych w mieście Prusice



1


2


3


4


5


6


7


8