Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Pracze gmina Milicz, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXV/101/2012 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 23 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu inwestycji celu publicznego położonego w obrębach: Pracze, Postolin, Miłochowice w Gminie Milicz



1


2


3


4


5


6


7


8


9