Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Miłochowice gmina Milicz, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2014-02-17 Data wydania: 2013-11-06
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 619/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 6 listopada 2013r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej Milicza z dnia 23 czerwca 2012 r. nr XXV/100/2012 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „C” położonego w obrębach: Milicz, Miłochowice, Duchowo w Gminie Milicz I.
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:02:07
Data ogłoszenia: 2012-12-18 Data wydania: 2012-06-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/101/2012 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 23 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu inwestycji celu publicznego położonego w obrębach: Pracze, Postolin, Miłochowice w Gminie Milicz
Data dodania do bazy: 2012-12-18 23:59:57
Data ogłoszenia: 2012-11-22 Data wydania: 2012-06-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/100/2012 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 23 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „C” położonego w obrębach: Milicz, Miłochowice, Duchowo w gminie Milicz
Data dodania do bazy: 2012-11-24 14:53:34
Data ogłoszenia: 2010-04-16 Data wydania: 2010-02-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLV/243/10 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „D” położonego w obrębach : Milicz, Kaszowo, Miłochowice w gminie Milicz
Data dodania do bazy: 2011-03-10 19:33:00