Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Milicz gmina Milicz, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2014-02-17 Data wydania: 2013-11-06
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 619/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 6 listopada 2013r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej Milicza z dnia 23 czerwca 2012 r. nr XXV/100/2012 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „C” położonego w obrębach: Milicz, Miłochowice, Duchowo w Gminie Milicz I.
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:02:07
Data ogłoszenia: 2012-11-22 Data wydania: 2012-06-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/100/2012 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 23 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „C” położonego w obrębach: Milicz, Miłochowice, Duchowo w gminie Milicz
Data dodania do bazy: 2012-11-24 14:53:34
Data ogłoszenia: 2011-12-19 Data wydania: 2011-10-17
Tytuł dokumentu: uchwała nr 52/XV/2011 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 17 października 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Starego Miasta w Miliczu
Data dodania do bazy: 2011-12-20 19:41:51
Data ogłoszenia: 2010-04-16 Data wydania: 2010-02-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLV/243/10 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „D” położonego w obrębach : Milicz, Kaszowo, Miłochowice w gminie Milicz
Data dodania do bazy: 2011-03-10 19:33:00
Data ogłoszenia: 2009-07-01 Data wydania: 2009-05-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/202/09 Rady Miasta Milicz z dnia 28 maja 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Starego Miasta w Miliczu, ograniczonego ulicami: „Małą Obwodnicą”, Cichą, Wojska Polskiego, Działkową i jej projektowanym przedłużeniem w kierunku północno-zachodnim, obejmującej obszar w części północno-wschodniej, w rejonie ulic Krotoszyńskiej i Mostowej.
Data dodania do bazy: 2011-03-26 20:17:00