Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Duchowo gmina Milicz, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2014-02-17 Data wydania: 2013-11-06
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 619/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 6 listopada 2013r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej Milicza z dnia 23 czerwca 2012 r. nr XXV/100/2012 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „C” położonego w obrębach: Milicz, Miłochowice, Duchowo w Gminie Milicz I.
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:02:07
Data ogłoszenia: 2012-11-22 Data wydania: 2012-06-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/100/2012 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 23 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „C” położonego w obrębach: Milicz, Miłochowice, Duchowo w gminie Milicz
Data dodania do bazy: 2012-11-24 14:53:34