Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Mleczno gmina Rudna, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XIV/145/2012 Rady Gminy Rudna z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów Mleczno i Toszowice oraz terenów górniczych położonych w obrębie Mleczno, uchwalonego uchwałą Nr XXII/140/04 Rady Gminy Rudna z dnia 30 czerwca 2004 roku dla działki nr 134 w obrębie Toszowice na terenie Gmina Rudna1


2


3


4


5


6