Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Rudna gmina Rudna, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2014-03-25 Data wydania: 2014-03-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVI/250/2014 Rady Gminy Rudna z dnia 20 marca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozbudowy obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych „Żelazny Most” w granicach administracyjnych gminy Rudna.
Data dodania do bazy: 2014-04-01 07:39:29
Data ogłoszenia: 2014-02-17 Data wydania: 2014-02-13
Tytuł dokumentu: obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 lutego 2014r. o sprostowaniu błędu w uchwale Rady Gminy Rudna nr XXXIV/252/98 z dnia 20 marca 1998 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego historycznego zespołu staromiejskiego ośrodka gminnego Rudna.
Data dodania do bazy: 2014-02-20 08:30:47
Data ogłoszenia: 2013-05-29 Data wydania: 2013-02-27
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 890/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 27 lutego 2013r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Rudna nr XIII/142/2012 z dnia 14 września 2012 r. w przedmiocie uchwalenia planu i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyznaczonych terenów w miejscowości Rudna i Rynarcice na terenie Gminy Rudna
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:03:28
Data ogłoszenia: 2013-01-18 Data wydania: 2013-01-15
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.117.17.2013.JT Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2013r. stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Rudna nr XVI/177/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia planu i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyznaczonych terenów w miejscowości Rudna i Rynarcice na terenie Gminy Rudna.
Data dodania do bazy: 2013-01-20 13:02:15
Data ogłoszenia: 2012-12-03 Data wydania: 2012-09-14
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/142/2012 Rady Gminy Rudna z dnia 14 września 2012r. w sprawie uchwalenia planu i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyznaczonych terenów w miejscowości Rudna i Rynarcice na terenie Gminy Rudna
Data dodania do bazy: 2012-12-04 10:20:35
Data ogłoszenia: 2012-01-10 Data wydania: 2011-10-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/66/2011 Rady Gminy Rudna z dnia 27 października 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego historycznego zespołu staromiejskiego, ośrodka gminnego Rudna
Data dodania do bazy: 2012-01-15 01:17:14
Data ogłoszenia: 2009-10-07 Data wydania: 2009-08-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/212/09 Rady Gminy Rudna z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 769 w obrębie Rudna, Gmina Rudna
Data dodania do bazy: 2011-05-04 19:32:00
Data ogłoszenia: 2009-09-22 Data wydania: 2009-06-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/204/09 Rady Gminy Rudna z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek Nr: 300, 301/1, 301/2, 301/3, 717/4, 717/9, 486 w obrębie Rudna na terenie gminy Rudna.
Data dodania do bazy: 2011-05-29 19:43:00