Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Toszowice gmina Rudna, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2014-10-10 Data wydania: 2012-11-14
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIV/145/2012 Rady Gminy Rudna z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów Mleczno i Toszowice oraz terenów górniczych położonych w obrębie Mleczno, uchwalonego uchwałą Nr XXII/140/04 Rady Gminy Rudna z dnia 30 czerwca 2004 roku dla działki nr 134 w obrębie Toszowice na terenie Gmina Rudna
Data dodania do bazy: 2014-10-20 08:39:46
Data ogłoszenia: 2014-10-10 Data wydania: 2014-05-30
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 224/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 30 maja 2014r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Rudna nr XIV/145/2012 z dnia 14 listopada 2012 r. w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów Mleczno i Toszowice oraz terenów górniczych położonych w obrębie Mleczno
Data dodania do bazy: 2014-10-24 18:15:56