Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Rynarcice gmina Rudna, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2018-03-06 Data wydania: 2018-02-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/265/2018 Rady Gminy Rudna z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu szybu L-VI obejmującego fragmenty obrębów Koźlice i Rynarcice w gminie Rudna
Data dodania do bazy: 2018-03-16 17:45:49
Data ogłoszenia: 2016-06-22 Data wydania: 2016-06-17
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/146/2016 Rady Gminy Rudna z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii elektroenergetycznej 2x400 kV relacji Czarna-Polkowice położonego w zasięgu terenu górniczego „Lubin-Małomice” w gminie Rudna
Data dodania do bazy: 2016-06-23 13:36:42
Data ogłoszenia: 2015-11-24 Data wydania: 2015-11-02
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/84/2015 Rady Gminy Rudna z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Juszowice oraz fragmentów obrębów Koźlice i Rynarcice, położonych częściowo w granicach terenu górniczego w gminie Rudna.
Data dodania do bazy: 2016-01-25 20:43:09
Data ogłoszenia: 2014-03-25 Data wydania: 2014-03-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVI/250/2014 Rady Gminy Rudna z dnia 20 marca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozbudowy obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych „Żelazny Most” w granicach administracyjnych gminy Rudna.
Data dodania do bazy: 2014-04-01 07:39:29
Data ogłoszenia: 2013-05-29 Data wydania: 2013-02-27
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 890/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 27 lutego 2013r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Rudna nr XIII/142/2012 z dnia 14 września 2012 r. w przedmiocie uchwalenia planu i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyznaczonych terenów w miejscowości Rudna i Rynarcice na terenie Gminy Rudna
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:03:28
Data ogłoszenia: 2013-01-18 Data wydania: 2013-01-15
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.117.17.2013.JT Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2013r. stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Rudna nr XVI/177/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia planu i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyznaczonych terenów w miejscowości Rudna i Rynarcice na terenie Gminy Rudna.
Data dodania do bazy: 2013-01-20 13:02:15
Data ogłoszenia: 2012-12-03 Data wydania: 2012-09-14
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/142/2012 Rady Gminy Rudna z dnia 14 września 2012r. w sprawie uchwalenia planu i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyznaczonych terenów w miejscowości Rudna i Rynarcice na terenie Gminy Rudna
Data dodania do bazy: 2012-12-04 10:20:35
Data ogłoszenia: 2012-08-28 Data wydania: 2012-08-27
Tytuł dokumentu: obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 sierpnia 2012r. o sprostowaniu błędu w uchwale Rady Miejskiej Węglińca nr 341/XVI/12 z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały 318/XLIII/10 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 04 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych; w uchwale Rady Gminy Głogów nr XXI/110/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów oraz w uchwale Rady Gminy Rudna z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów: Juszowice, Koźlice, Rynarcice oraz terenów górniczych położonych na terenie gminy Rudna.
Data dodania do bazy: 2012-09-02 16:59:25