Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Chobienia gmina Rudna, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2014-01-24 Data wydania: 2013-10-17
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 574/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 17 października 2013r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwale Rady Gminy Rudna z dnia 28 grudnia 2012 r. Nr XVI/165/2012 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Chobienia na terenie gminy Rudna
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:02:06
Data ogłoszenia: 2013-07-18 Data wydania: 2012-12-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/165/2012 Rady Gminy Rudna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Chobienia, na terenie Gminy Rudna.
Data dodania do bazy: 2013-08-10 16:45:04